Лечение

Лечение

Хирургия

Лечението на рака на гърдата зависи от вида и стадия на заболяването.

Най-разпространеното лечение е органосъхраняващата хирургическа намеса, при която се отстранява изцяло тумора. Тази интервенция е много по-щадяща и позволява да се запази гърдата. Данните сочат, че това е възможно при средно 2 от 3 жени. При останалите се налага отстраняване на цялата гърда (мастектомия). В тези случаи е необходимо да се обсъдят възможностите за реконструкция на гърдата след операцията.

Преди да се вземе решение за вида операция, е необходимо всяка жена да обсъди подробно с лекуващия лекар възможните варианти, позитивните и негативните страни и др.

Химиотерапия

Химиотерапията представлява използване на противоракови медикаменти за лечение на онкологични заболявания. От една страна чрез нея се спира растежа на тумора, а от друга се предотвратява възникването на метастази (разпространение на туморни клетки в останалите части на тялото).

Когато химиотерапията се назначава преди операция, тя има за цел да намали размера на тумора. А когато е назначена след интервенцията, целта е да намали по-нататъшната прогресия на заболяването.

Химиотерапевтичните лекарства са различни видове. Някои от тях могат да се вземат като таблетки през устата или да бъдат инжектирани мускулно, или подкожно в мастната тъкан. По-големият процент обаче се прилагат венозно чрез система. В зависимост от химиотерапевтичната схема медикаментите могат да се приемат вкъщи или в болница.

В съвременната медицина дозите, които се използват са по точни и съществуват множество различни лекарства, които намаляват страничните ефекти – гадене, повръщане, вкусови и обонятелни нарушения, косопад, намаляване на броя на левкоцитите, анемия и др.

Лъчетерапия

Лъчетерапията (лъчелечението) използва високо енергийни лъчения, които убиват или намаляват броя на раковите клетки. Тя се провежда веднага след като оперативната рана е заздравяла. Това се случва обикновено около двадесетия ден след операцията. За да се проведе лъчетерапията, кожата около раната трябва да е спокойна, зарастнала и без корички.

Всяка процедура е с продължителност от няколко минути и сама по себе си е безболезнена. По-значимите странични ефекти на лъчетерапията са чувство за подуване, тежест в гърдата и понякога отпадналост.

Важно е да се знае, че този тип терапия не се провежда по време на бременност, тъй като може да увреди плода.

Трябва да се има предвид, че са възможни някои местни и общи реакции на организма, възникнали като усложнения след лъчетерапията, като:

 • Зачервяване и хиперпигментация на кожата в полето на облъчване
 • Сърбеж в областта на облъчването
 • Отпадналост
 • Липса на апетит
 • Гадене
 • Световъртеж
 • Главоболие
Лечение
Хормонотерапия

Хормонотерапия

При рака на гърдата роля за развитието на тумора имат женските полови хормони – естрогените и прогестерона. Хормоналните препарати потискат или спират развитието и размножаването на туморните клетки.

Съществуват няколко групи хормонални препарати, респективно хормонални блокери, които се прилагат при рак на гърдата – антиестрогени, ароматазни инхибитори, гонадотропин релизинг аналози, гестагени.

Таргетна терапия

Прицелните терапии (таргетни терапии) представляват индивидуализиран подход в лечението на всеки пациент поотделно. При тях се взема предвид биологията, генетиката на всеки пациент и се цели унищожане на туморните клетки, без да се засегнат здравите.

Таргерната терапия е предпочитана от лекарите, тъй като страничните ефекти са редки. Не всеки пациент обаче е подходящ за този вид лечение, докато химиотерапия може да се прилага при 90% от пациентите.

Партньори

 • Първа Акушеро-Гинекологична Болница "Света София"
 • Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология ЕАД, София
 • Военномедицинска Академия
 • Първа многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД
 • Български форум на бизнес лидерите