ВНЕДРИХА НОВ МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РАК НА ГЪРДАТА В УМБАЛ - ПЛЕВЕН

В Онкологичният център към Университетска болница „Д-р Г. Странски” бе внедрен съвременен метод за лечение на рак на гърдата, състоящ се в едновременно приложение на оперативно лечение и лъчелечение. За целта в Онкооперационния блок се въвежда специализирана лъчетерапевтична апаратура за електронна брахитерапия с висока мощност на дозата. Тя действа директно в мястото на тумора по време на операцията при минимално излагане на облъчване на околните тъкани. Новият и за световната практика подход предоставя  възможността при селектирани пациентки с ранен стадий рак на млечната жлеза да се замени следоперативното лъчелечение изцяло и целия комплекс болнично лечение да бъде завършен по време на операцията или да се съкрати лечебния курс външно облъчване, който обичайно продължава от 5 до 7 седмици.

 

Така на пациентката се спестяват многократни посещения до болницата и се осигурява възможност за връщане към нормалното ежедневие в рамките на дни след операцията.

 

За внедряване на интраоперативното лъчелечение са необходими определени условия - хирургичен екип, прилагащ съвременните подходи на оперативното лечение на рака на млечната жлеза, екип от лекари – лъчетерапевти, и медицински физик, който разполага със съвременната лъчетерапевтична апаратура и необходимите знания и умения да работи с нея при необичайна ситуация – в операционната зала, едновременно с операцията. Хирургичният екип от Клиниката по Онкологична хирургия, известни с постиженията си в съвременното третиране на онкологичните заболявания и в частност на рака на млечната жлеза, изпълни своята част от задачата – подборът на подходящата пациентка и извършване на операцията в съответствие с изискванията на този нов метод. Анестезиологичния екип осигури анестезия при условия на извършване на медицинско облъчване в операционната зала. Лъчетерапевтичният екип бе поставен пред най-тежката задача – усвояването на този нов за страната подход, лицензирането на модерната апаратура и въвеждането ѝ в клиничната практика в операционната зала, при спазване на необходимите условия за прецизност и безопасност.

 

Отделението по лъчелечение се справи с новото предизвикателство и допълнително бе разширен пълният комплекс от лечебни методи при рак на млечната жлеза, които се прилагат в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен. В рамките на последната година в болницата в Плевен се развиха и започнаха да се прилагат клинично най-съвременните високотехнологични методи за облъчване на линеен ускорител – модулирано по интензитет лъчелечение, обемно-модулирана ротационна терапия и облъчване при задържане на дишането, при дълбоко вдишване. Отделението по лъчелечение е оборудвано с най-съвременна апаратура със средствата, които МЗ осигури през 2015 г. по ОП „Регионално развитие”.

 

Източник: http://czpz.org/news-news/saobshteniya/5447-2017-07-13-13-48-11

 

Партньори

  • Първа Акушеро-Гинекологична Болница "Света София"
  • Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология ЕАД, София
  • Военномедицинска Академия
  • Първа многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД
  • Български форум на бизнес лидерите